A hét minden napján nyitva 07.00 - 21.00 !

Foglaljon pályát most! +36 30 466 0088

Rólunk
Rólunk
Rólunk
Rólunk
Previous slide
Next slide

Bemutatkozás

2006. április 1-én nyitottuk meg sportközpontunkat Győrben, a Pápai út mellett, a Marcal szomszédságában. Már a megvalósításkor az volt a célunk, hogy létrehozzunk Győrben egy olyan közösségi helyet, találkozási pontot, ahol vendégeink igényes környezetben, vidáman és gondtalanul tudnak sportolni, szórakozni, pihenni. Ezért ma is mindent megteszünk, folyamatosan újítjuk a meglévő sportpályákat, a klubházat illetve javítjuk, bővítjük szolgáltatásainkat, hogy meg tudjunk felelni vendégeink igényeinek. 7 salakos teniszpálya, 3 fallabda pálya, 2 bowling pálya, fitnesz terem, asztali tenisz, tollaslabda, szauna, büfé, masszázs, szépségszalon áll a vendégeink rendelkezésére.

A nyitás óta eltelt 17 év alatt számtalan új sportág jelent meg világban és ezek közül néhány óriási tömegeket hódított meg. Továbbra is azt szeretnénk, hogy a Marcal Teniszcentrum a labdajátékok és az ütős sportok „fellegvára” legyen Győrben, ezért elhatároztuk új sportágak bevezetését. Ennek keretében 2023 júniusától két új sportág, összesen 5 pályáját építjük meg valamint további 2 fallabda pálya is elkészül. Az egyik új sportág a PADEL, melyhez 2 fedett pályát építünk, a másik pedig a PADBOL, melyhez 3 fedett pálya készül, végül még a nyár folyamán további 1 kültéri pálya fog megépülni. Tenisz, fallabda és padel edzőink egyéni és csoportos oktatást és versenyzők felkészítését is vállalják.

A házirendünk

A MARCAL TENISZCENTRUM területén, a salakos és műanyag teniszpályák, a squash pályák, a bowlingpályák, a padel pályák, a padbol pályák, a fitneszterem, a büfé és a kiszolgáló helyiségek házirendje (a továbbiakban: „Házirend”). A jelen Házirend célja a Marcal Teniszcentrumban (továbbiakban Sportcentrum) tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása, a Sportcentrum állagának megőrzése és biztonságos üzemeltetése céljából. Érvényes: 2023. március 6.-tól visszavonásig.

A Sportcentrum szolgáltatásainak igénybevételével a Sportcentrum vendége a jelen Házirendet kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni a Sportcentrum szolgáltatásait. A vendégek tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a Sportcentrum helyszínén kifüggesztésre kerül, illetve a www.teniszgyor.hu felújított weboldalon is elérhető. Jelen házirendről rövidített változat is készül, mely szintén kifüggesztésre kerül a Sportcentrum recepciójával szemben található hirdetőtáblán.

 1. A sportcentrum területén meglévő sportpályák és fitnesz-wellness helyiségek ( tenisz, squash, bowling, padel, padbol, fitneszterem, szauna ) igénybevételét kizárólag a recepción történő bejelentkezést követően lehet megkezdeni. Pályára lépés csak bejelentkezést követően engedélyezett.
 2. A gyors és személyre szabott kiszolgálás érdekében vendégeknek regisztrációra is van lehetőségük, mely során megadott adatokat a Sportcentrum bizalmasan, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. A regisztráció során kért adatok: név, telefonszám, e-mail cím.
 3. Vendégek kötelesek a sportpályákat, a sport- és egyéb eszközöket valamint a Sportcentrum egyéb értéktárgyait rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások, káresemények vonatkozásában az anyagi felelősség a károkozót terheli.
 4. A Sportcentrum szolgáltatásait és eszközeit minden vendégünk kizárólag saját felelősségére veheti igénybe és tudomásul veszi, hogy a Sportcentrum üzemeltetője a területén bekövetkező személyi vagy tárgyi sérülést okozó balesetek, sérülések tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
 5. A Sportcentrum szolgáltatásait a mindenkor érvényes, hivatalosan meghirdetett árlistának megfelelően nyújtja. Üzemeltető az áfá-s számlát csak abban az esetben állít ki, ha a vendég erre vonatkozó igényét előzetesen jelzi.
 6. Sportcentrum szolgáltatásainak díjait vagy a pályára lépés előtt vagy azt követően, a távozást megelőzően kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül és a bérlethez tartozó időpontokban használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. Az egyes szezonokon belül ( 26 hetes téli szezon, 26 hetes nyári szezon ) bérletenként három alkalommal van lehetőség az esedékes időpontot lemondani és később másik válaszott időpontban pótolni.
 • Salakos teniszpályák szabályai: pályára lépés időpontja egész órakor játék időtartama: 55 perc ( óra 55-ig ) pályalehúzás 5 perc ( óra 55-től egész óráig )
 • Műanyag teniszpályák szabályai: pályára lépés időpontja egész órakor játék időtartama: 60 perc ( egész óráig )
 • Squash, padbol és padel pályák szabályai: pályára lépés időpontja egész órakor játék időtartama: 60 perc ( egész óráig )
 • Bowling pályák szabályai: pályára lépés időpontja egész órakor játék időtartama: 60 perc ( egész óráig )
 • Tenisz, squash, padel, padbol foglalás:
   – délelőtti időpont esetén az érvényes lemondás határideje előző nap 21.00 óráig
   – délutáni időpont esetén az érvényes lemondás határideje tárgynap 9.00 óráig
 • Bowlig, szauna foglalás:
   – bowling időpont esetén az érvényes lemondás határideje előző nap 9.00 óráig
   – szauna időpont esetén az érvényes lemondás határideje előző nap 21.00 óráig

Üzemeltető fenntartja érvényes lemondás feltételeire vonatkozó változtatás jogát valamint dönthet úgy, hogy felfüggeszti a foglalás lehetőségét azon vendégeknél, akiknél az érvényes lemondások száma 1 hónapon belül 3 vagy annál több.

Amennyiben vendég a foglalást nem vagy nem időben mondta le, úgy a szolgáltatás díját köteles megfizetni legkésőbb a következő igénybevétel bejelentkezésekor. A következő pályára lépés vagy szolgálatatás igénybe vétele csak a megelőző szolgáltatási díj megfizetését követően engedélyezett.

A Sportcentrum üzemeltetője kijelenti, hogy teljes működési területén – beleértve a zárt
öltözőszekrényeket is – vendégei értéktárgyaiért felelősséget nem vállal.

A Sportcentrum működési területére gépjárművel behajtani tilos, kivételt képez az áruszállítást
végző valamint az üzemeltető külön engedélyével behajtó gépjárművek.

Szeszesital kiszolgálás tekintetében a vontakozó jogszabályok előírásai az irányadók.

 • Tilos a Sportcentrum teljes területén a szemetelés
 • Tilos a Sportpályákon, az öltözőkben, a szauna helyiségben valamint az fitneszteremben étkezni és ételt bevinni
 • Tilos a Sportcentrum területére bárminemű italt, szeszesitalt, kábítószert, tiltott szereket behozni, fogyasztani
 • Tilos a sportpályákra, fitneszterembe, szauna helyiségbe utcai cipővel belépni
 • Tilos záróra után idegen személynek engedély nélkül tartózkodni.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Sportcentrumot nem látogathatja.
 • Várandós nő a Sportközpont szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 • Sportközpont területére kutyát és más állatokat bevinni csak a vonatkozó jogszabályok betartásával engedélyezett.
 • Sportközpont területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más, az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • A Sportközpont területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés, a közerkölcsöt, közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon való viselkedés. Ilyen viselkedés esetén azonnal rendőrt hívunk.
 • Sportközpont szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, sportolásukban, pihenésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.

Sportközpont területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték stb.

A Sportcentrum területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A Sportcentrum jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Sportcentrum szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve amennyiben szükséges, úgy a Sportcentrum területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni.

A vendégek részére a Sportcentrum nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot biztosít az öltözőben kialakított öltözőszekrénnyel, hajszárítóhasználattal, mely szolgáltatások árait a szolgáltatási díjak és bérletek árai tartalmazzák.

Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Sportcentrum kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani.

A fitneszeszközök és -gépek használatát követően az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni, illetve a gépeket alaphelyzetbe/kiinduló helyzetbe kell állítani.

A recepció és a büfé pulton belüli területére csak a személyzet tagjai léphetnek be.

Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor 6.1. A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó: A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, az üzletvezető vagy a recepciós kolléga engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Sportcentrumban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet, vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Sportcentrum működésében komoly zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: tűzeset, robbanás; robbantással való fenyegetés, Sportcentrum, mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás vagy ennek kísérlete, halálos vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek, rendkívüli áram- és üzemszünet, elemi kár. Rendkívüli esemény észlelésekor azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken: Általános segélyhívó: 112. Az eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel. telefon: +36 30 466-00-88 e-mail-cím: info@teniszgyor.hu

A Sportcentrumban belső hálózatú kamerás megfigyelő rendszer működik, mely a felvételeket rögzíti, 7 napig megőrzi, majd automatikusan törli. A felvételek felhasználása a vonatkozó belső szabályzat szerint történik.

A Sportcentrum egész évben folyamatosan (január 1-től december 31-ig) üzemel (kivétel karbantartási napok és egyes ünnepnapok).
Napi nyitvatartási rend: H–P: 06.00–21.00 7.1.2.2. Sz–V: 07.00–21.00
Ünnepnapokon: 06.00–21.00
 – december 24.: 06.00–14.00
 – december 25–26.: ZÁRVA
 – december 31.: 06.00–14.00
 – január 1.: ZÁRVA
A Sportcentrum nyitvatartási rendjét az üzemeltető indokolt esetben megváltoztathatja!

Megközelítés

Worldwide Shipping

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Quality

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Best Offers

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Secure Payments

It elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

csapatunk

Ismerkedjen meg csapatunkkal.

Lehner Judit

Üzletvezető

Fábián Mária

Recepciós

Király Viktória

Recepciós

Reider Tamás

Edző

Horváth Valéria

Recepciós

Jakab Norbert

Edző

Nagy Katalin

Edző

Németh Balázs

Edző

Németh Balázs

Edző

Hajdú István

Pályagondnok

Kövessen minket a közösségi médiában is!

Scroll to Top